انگل شناسی

چهارشنبه 29 آذر‌ماه سال 1391

تصاویر رنگها

اگر با این عکس گیج شدید نشان دهنده تداخل قسمت چپ و راست مغز شماست

امکان نداره این تصویر رو ببینی و موخت قاطی نکنه ! * شک نکن *